Azure AI workshop

Zveřejněno: 2022-12-16
#repo#Azure#short

Repositář obsahuje zdrojové kódy pro prezentaci a demo ukázky na workshop o Azure a AI na Zimní školu Microsoft STC 2022.

🔨 repo /petrkucerak/AzureAI-Workshop
🎯 dema 📷Computer Vision, 🔎Custom Vision, 🗨Speech Services, 📈Machine Learning
📝 jazyk python, javascript, markdown

Obsah repositáře

V repositáři najdete zdrojové kódy v markdownu pro doprovodnou prezentaci, kterou je možné generovat pomocí frameworku marp. Vše se nachází ve složce slideshow.

screenshot repositáře na GitHubu

V složce demo se nacházejí soubory pro 3 ukázková dema, konkrétně text2speech, kde je cílem z článku vygenerovat podcast, custom-vision snažícího se o vycvičení modelu AI pro rozeznání jedlých hub od nejedlých a computer-vision implementující jednoduché OCR.