Příběhy z útržku deníku admirála Piera

Zveřejněno: 2023-07-25
#příběh#tabory

Letošní tábor se nám povedlo okořenit příběhem, který spletl všechny hry do sebe. Aby nezapadl, rozhodl jsem se ho uložit na svůj blog. Příjemné čtení a vzpomínání.

Ilustrační obrázek

Hvězdný čas 22464120230701

… příběh velkého třesku je fascinující a zároveň záhadný. Jak vznikl náš vesmír z jediného bodu nekonečné hustoty a energie? Co se stalo předtím, než se rozpoutala ohromná exploze, která dala život galaxiím, hvězdám a planetám? A co se bude dít v budoucnosti, když se vesmír bude nadále rozpínat a chladnout? Tyto otázky lákají mnoho vědců i laiků, kteří chtějí pochopit původ a osud našeho úžasného domova. Příběh velkého třesku je příběhem objevu, dobrodružství a zázraků. A také ním začal celý náš příběh, když třesk umožnil života na planetě Zemi.

Naším úkolem bylo prozkoumat Sluneční soustavu. Před tím, než jsme se ale mohli na výpravu vydat, museli jsme prokázat, že jsme výpravy hodni. Absolvovali jsme důmyslný test, který byl postaven na základě vědeckých metod. Prokázali jsme dovednost síly, zručnosti, inteligence a paměti, rychlosti, schopnosti se pohybovat při nulové gravitaci. Také že máme štěstí a že jsme schopni vést skupinu…

Hvězdný čas 16245920230702

… pro splnění předpisů jsme před opuštěním Země museli absolvovat kurz hvězdné navigace na univerzitě kosmiky. Ten se skládal ze schopnosti aplikace lineární algebry a matematické analýzy v praxi. Závěrečnou zkoušku, sčítání jsme splnili všichni úspěšně…

Hvězdný čas 19520020230702

… naše posádky byly tvořeny členy, kteří mají expertízu na všemožné oblasti. Hvězdní inženýři, kteří se věnují návrhu a realizaci plavidel, se rozhodli, že navrhnou a postaví nový model, který bude navržený speciálně pro naši výpravu…

Hvězdný čas 09010820230703

… naše plavidla byla nucena provést úhybné manévry z důvodu průletu v těsné blízkosti slunce a přejít tak z nadsvětelné rychlosti poháněné warp pohonem na pulzní pohon. Kapitán nařídil provést sken prostředí. Navigátor zachytil neznámý signál, který jevil známky nebezpečí. Kapitán proto navrhl bezpečný postup v plné pohotovosti a s maximální opatrností…

Hvězdný čas 13514320230703

… při cestě skrze pole s nebezpečným signálem jsme byli nuceni nouzově přistát na měsíci, kde se nám povedlo odebrat vzorek horniny se speciálními vlastnostmi. Později jsme z nich udělali naše talismany pro štěstí. Vznikly tak i názvy posádek našich lodí: Fénixové, Švajníci69, posádka Souhvězdí Jednorožce, Dlažební Kostka, Cockroaches69, Perriové a posádka lodi Yellow Flash neboli Žlutý záblesk…

Hvězdný čas 10593120230704

… manévry skrze nebezpečný signál skončily úspěchem. Všechny posádky vyvázly ve zdraví jen s drobným poškozením lodi. Bezprostředně po opuštění nebezpečné oblasti jsme opět chtěli přejít z pulzního pohonu na warp pohon čtvrté úrovně a dosáhnout tak nadsvětelné rychlosti. Bohužel jsme ale měli poškozenou anténu, která je nutná pro orientaci, a proto jsme byli nuceni přistát na nejbližší vesmírné vrakoviště a pokusit se ji získat…

Hvězdný čas 11234220230705

… anténu jsme od pána vesmírného vrakoviště získali úspěšně. Velitel výsadku vydal příkaz, aby nás transportéry přenesly zpět na naše lodě, které kotvily poblíž. Přenos nešlo realizovat, protože někdo aktivoval silové pole kolem vrakoviště, které by nás při přenosu usmažilo za živa. Kapitán výsadku se vydal vyjednávat s pánem vrakoviště. Ten se silovým polem neměl nic společného. To jeho kumpáni, kteří se na planetě nudili. Domluvili jsme se, že pokud si s nimi zahrajeme a zkusíme své štěstí, silové pole vypnou a vypustí nás ven …

Hvězdný čas 09000020230706

… nad kumpány pána hvězdného vrakoviště jsme vyhráli a mohli se přenést do našich lodí. Přesunuli jsme se do hvězdného sektoru AC-376, kde se každoročně koná závod posádek vesmírných lodí. Závod se sestává z kosmického letu a odebrání horniny z povrchu asteroidu. To vše musí posádka zvládnout za co nejrychleji. Tým, který vyhraje, bude zahrnut slávou a bude se honosit titulem – šampion mezi hvězdnými posádkami …

Hvězdný čas 179002320230706

… jedné z našich posádek se povedlo závod vyhrát, a tak naše flotila byla opět o trochu známější. Plán zněl jasně – musíme pokračovat dále. Kapitáni zaveleli zapnout warp pohony a přepnout na nadsvětelnou rychlost. Cesta probíhala bez komplikací po dobu několika dní, dokud ve strojovně nezahlásili poškození jádra. Byli jsme nuceni vystoupit z nadsvětelné rychlosti. Warp jádro nebylo možné opravit a bylo třeba získat nové. Jedná se ovšem o extrémně drahou a vzácnou surovinu. Navíc jsme se ocitli na území Unie – policejního totalitního státu.

Každá z posádek se vydala svým vlastním směrem. Některá se stal těžařskou lodí a chtěla vydělat peníze prodejem vzácných hornin, jiné se vydali vstříc vojenskému dobrodružství. Cesta to byla komplikovaná, nakonec se ale jednomu z týmů, po kontaktu s Cyborgskou civilizací, povedlo dostat k unijní továrně a získat warp jádro, díky kterému jsme opět na cestě dále …

Hvězdný čas 09125220230707

… v dopoledních hodinách jsme se zastavili při cestě na neznámé planetě, kterou jsme pojmenovali jako AF-169. V našich pravidlech totiž stojí, že pokud objevíme neznámou planetu, musíme ji prozkoumat. Po provedení skenu, planeta jevila známky života. Kapitán nechal sestavit posádku, která pomocí transportu provedla výsadek a jala se prozkoumávat flóru a faunu planety. Planetě dominovali tvorové, kteří připomínali čtyřnohé tvory – bizony, které máme i na naší planetě. Součástí výsadku bych i zoolog se specializací na domestikaci a provedl experiment, který mu potvrdil, že genetická informace těchto tvorů nasvědčuje, že jsou vhodnými nosiči…

Hvězdný čas 19340020230707

… narazili jsme opuštěnou loď, kterou obývali zvláštní tvorové. Někteří z nich měli zelenou barvu, struktura jiných připomínala kůži hada. Část posádky již byla znuděná, a tak se rozhodli, že je vezmou do zajetí a pobaví se s nimi …

Hvězdný čas 09142720230708

… do cesty se nám postavila nebezpečná oblast, kterou je riskantní prolétat. My ale spěchali. Naši inženýři, po kontaktu s Cyborgskou civilizací, již několik měsíců vyvíjeli maskování dvanácté úrovně, které by mělo zajistit komplexní krytí, a to i včetně vyzařovaného elektromagnetického pole. Technologii chybělo závěrečné testování. My maskování potřebovali, a tak kapitán rozhodl, že ho ozkoušíme rovnou v praxi …

Hvězdný čas 17521920230708

… po průletu nebezpečnou oblastí nařídil kapitán lodi rutinní kontrolu. Při ní se zjistilo, že maskování poškodilo naše zásoby vody a že je třeba nabrat nové. Zrovna jsme byli v blízkosti planety, která je bohatá na podzemní zásoby. Kapitán nařídil průzkumné jednotce, aby se připravila k výsadku, našla vhodný zdroj a navrtala novou studnu pro doplnění potřebného množství vody …

Hvězdný čas 08162720230709

… posádka naší lodi byla ve vesmíru mimo gravitaci planety Země už delší dobu. Někteří jedinci se začali se potýkat s problémem atrofování (ochabování) svalů. V ten moment poblíž naší vesmírné flotily byla planeta, kde se konaly místní olympijské hry. Kapitáni se proto shodli, že se do nich zapojí a umožní svojí posádce tak opět posílit svalovou hmotu. Nejednalo se o tradiční olympijské hry nýbrž disciplíny jako hod do šířky, hod košem na míč či závody na létajícím koberci …

Hvězdný čas 19462820230714

… posádky se téměř před čtrnácti dny vydaly na strastiplný závod s cílem obletět co nejrychleji naši Sluneční soustavu. Musely překonat mnoho nebezpečí a překážek. Absolvovat výcvik na hvězdné univerzitě specializovaný na navigaci a vektorový kalkulus, úspěšně projít komplexním výcvikem astronautů. Pomocí úhybných manévrů proletět oblastí s nepřátelským signálem. Po poškození získat novou anténu, která je nutná pro cestování nadsvětelnou rychlostí. Úspěšně utéct kumpánům pána vesmírného vrakoviště. Při poškození warp pohonu, umožňujícího cestování nadsvětelnou rychlostí, získat nové warp jádro. Prozkoumat novou planetu se zvířaty připomínající bizony. Získat maskování, které zajišťuje komplexní krytí, a to i včetně elektromagnetického pole. Po poškození nádrže se zásobami vody objevit nový pramen, vypořádat se s atrofováním (ochabováním) svalů. A mnoho dalšího jako vesmírné závody či hvězdné casino …

Dnes ráno se všechny týmy již úspěšně dostali do cíle – na mateřskou planetu Zemi. Mohlo by se zdát, že je již vše hotové, když radary zaznamenali, že spolu s nimi přistálo i neznámé plavidlo. Posádky zjistili, že je jeho cílem zjistit, zdali je planeta Země zkažené či ne …